Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1371 năm 2024
Ngày 8/12, Ban chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biển, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (gọi tắt là Đề án 1371) đã tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện của Ban chỉ đạo năm 2024. Đồng chí Mùa Thị Sinh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị.
anh tin bai

    Tại hội nghị, đã thông qua Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 06/07/2023 của UBND huyện về thành lập BCĐ triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục phát luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn huyện Mường La; và các Quyết định về thành lập Tổ Thư kí, Tổ giúp việc; ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCĐ triển khai thực hiện Đề án; thông qua dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục phát luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở” trên địa bàn huyện Mường La.

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mùa Thị Sinh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đề án yêu cầu: các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở nội dung Đề án, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức triển khai Đề án 1371 theo nhiệm vụ được phân công. Các thành viên BCĐ phát huy tốt vai trò đầu mối trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án thuộc lĩnh vực được giao; thường xuyên nắm chắc tình hình, đôn đốn, kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phản ánh kịp thời những tồn tại, vướng mắc và những phát sinh để kịp thời tham mưu giải quyết và tháo gỡ.

Tác giả: Thùy Ninh - Trung tâm TT-VH huyện Mường La
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập