Triển khai thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của TTCP v/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/20211 của TTCP
Số ký hiệu văn bản 2643/KH-UBND
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 30/06/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của TTCP v/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/20211 của TTCP
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm kh 2643_202107010132.pdf
Văn bản mới