Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2338/KH-UBND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm kh 2338_202106150058.pdf
Văn bản mới