Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Số ký hiệu văn bản 119/KH-UBND ngày 10/01/2022
Ngày ban hành 08/02/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm kh 119_dao tao boi duong nam 2022.signed.pdf
Văn bản mới