Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 133/KL-TTr ngày 18/6/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Sơn La về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND huyện Mường La và các đơn vị trực thuộc
Số ký hiệu văn bản 2758/KH-UBND
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 133/KL-TTr ngày 18/6/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Sơn La về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND huyện Mường La và các đơn vị trực thuộc
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm kh 2758_202107140625.pdf
Văn bản mới