Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 135/KL-TTr ngày 18/6/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Sơn La v/v Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Mường La trong việc thực hiện các quy định của pháp luật vè tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số ký hiệu văn bản 2736/KH-UBND
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 135/KL-TTr ngày 18/6/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Sơn La v/v Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Mường La trong việc thực hiện các quy định của pháp luật vè tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm kh 2736_202107070700.pdf
Văn bản mới