Giữ vững chỉ số thành phần, chỉ số nội dung thuộc nhóm điểm trung bình cao và cao nhất, khắc phục chỉ số thành phần, chỉ số nội dung thuộc nhóm điểm thất và trung bình thấp của chỉ sổ hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1870/KH-UBND
Ngày ban hành 19/05/2021
Ngày hiệu lực 19/05/2021
Trích yếu nội dung Giữ vững chỉ số thành phần, chỉ số nội dung thuộc nhóm điểm trung bình cao và cao nhất, khắc phục chỉ số thành phần, chỉ số nội dung thuộc nhóm điểm thất và trung bình thấp của chỉ sổ hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm kh 1870_202105310543.pdf
Văn bản mới