Phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Mường La năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2550/KH-UBND
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung Phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Mường La năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm kh 2550_202106250838.pdf
Văn bản mới