Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phạm Văn Thủy
Tài liệu đính kèm 02-qd-bcd-000.00.00.H52.pdf
Văn bản mới