Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm bồi thường GPMB dự án: Đường giao thông từ xã Chiềng San - xã Chiềng Hoa giai đoạn I Km0 - Km3 +300 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 3327/KH-UBND
Ngày ban hành 27/08/2020
Ngày hiệu lực 27/08/2020
Trích yếu nội dung Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm bồi thường GPMB dự án: Đường giao thông từ xã Chiềng San - xã Chiềng Hoa giai đoạn I Km0 - Km3 +300 (lần 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm kh 3327_202008270130.signed.pdf
Văn bản mới