Đơn giá một số vật tư thực hiện mô hình "Chăm sóc cây xoài đến khi thu hoạch quả thương phẩm"
Số ký hiệu văn bản 2674/TB-UBND
Ngày ban hành 08/07/2020
Ngày hiệu lực 08/07/2020
Trích yếu nội dung Đơn giá một số vật tư thực hiện mô hình "Chăm sóc cây xoài đến khi thu hoạch quả thương phẩm"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm tb 2674_202007080155.signed.pdf
Văn bản mới