No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:      

   

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                      Lò Bun Ly

Ngày, tháng, năm sinh:  04/11/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                      

Địa chỉ thư điện tử:        lylb.muongla@sonla.gov.vn 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                      Hoàng Phi Diệp

Ngày, tháng, năm sinh:  08/12/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0212.3.530.953

Địa chỉ thư điện tử:        diephp.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                     Đoàn Quang Mạnh

Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1979

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Cao cấp

Điện thoại:                   0982.714912

Địa chỉ thư điện tử:       quangmanhml@gmail.com

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:             Tạ Xuân Trung         

Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1987

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Sơ cấp

Điện thoại:                    0977.458.887

Địa chỉ thư điện tử:       trungtx.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lê Thị Hồng

Ngày, tháng, năm sinh:  07/12/1983

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0978.213.084

Địa chỉ thư điện tử:        honglt.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Hà Kim Cương

Ngày, tháng, năm sinh:  1995

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0981.722.226

Địa chỉ thư điện tử:        cuonghk.muongla@sonla.gov.vn

  

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:             

Điện thoại:                 

Địa chỉ thư điện tử:  

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                    

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:        nhunghth.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Trần Thị Ngọc Ánh

Ngày, tháng, năm sinh:  24/3/1985

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học Kế toán

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0972.783.385

Địa chỉ thư điện tử:        anhttn.muongla@sonla.gov.vn

  

KẾ TOÁN

Họ và tên:            Nguyễn Thị Gấm

Sinh ngày:            08/10/1982

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Đại học

Trình độ lý luận:  Sơ cấp

Điện thoại:           0912.502.882

Địa chỉ thư điện tử: gampldmuongla@gmail.com       

KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Vũ Thị Thu Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:  03/7/1990

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0376.257.686

Địa chỉ thư điện tử:        thuyvtt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn:   

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                   

Địa chỉ thư điện tử:     

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lường Văn Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0976.921.961

Địa chỉ thư điện tử:        halv.muongla@sonla.gov.vn


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 298
  • Trong tuần: 1,883
  • Tất cả: 602,638
Đăng nhập