VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:    Nguyễn Chí Thanh                 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1978

Dân tộc:      Kinh                  

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ

Trình độ lý luận:         Cao cấp   

Điện thoại:       0963.588.677             

Địa chỉ thư điện tử:    thanhnc.muongla@sonla.gov.vn  

   

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                   

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                      

Địa chỉ thư điện tử:   

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                      Hoàng Phi Diệp

Ngày, tháng, năm sinh:  08/12/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0212.3.530.953

Địa chỉ thư điện tử:        diephp.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                     Đoàn Quang Mạnh

Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1979

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Cao cấp

Điện thoại:                   0982.714912

Địa chỉ thư điện tử:       quangmanhml@gmail.com

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:             Tạ Xuân Trung         

Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1987

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Sơ cấp

Điện thoại:                    0977.458.887

Địa chỉ thư điện tử:       trungtx.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lê Thị Hồng

Ngày, tháng, năm sinh:  07/12/1983

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                     0978.213.084

Địa chỉ thư điện tử:        honglt.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Hà Kim Cương

Ngày, tháng, năm sinh:  1995

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0981.722.226

Địa chỉ thư điện tử:        cuonghk.muongla@sonla.gov.vn

  

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:             

Điện thoại:                 

Địa chỉ thư điện tử:  

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                    

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Trần Thị Ngọc Ánh

Ngày, tháng, năm sinh:  24/3/1985

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học Kế toán

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0972.783.385

Địa chỉ thư điện tử:        anhttn.muongla@sonla.gov.vn

  

KẾ TOÁN

Họ và tên:            Nguyễn Thị Gấm

Sinh ngày:            08/10/1982

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Điện thoại:           0912.502.882

Địa chỉ thư điện tử: gampldmuongla@gmail.com       

 

KẾ TOÁN

Họ và tên:                     Trần Văn Quyền

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0977.051.824

Địa chỉ thư điện tử:   

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn:   

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                   

Địa chỉ thư điện tử:     

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lường Văn Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0976.921.961

Địa chỉ thư điện tử:        halv.muongla@sonla.gov.vn


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 491
  • Trong tuần: 491
  • Tất cả: 742,536
Đăng nhập