Nỗ lực duy trì người tham gia BHXH tự nguyện
Năm 2022, là một năm khó khăn trong việc duy trì, phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, một trong những nguyên nhân chính là do dịch bệnh Covid -19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, không tổ chức được các hội nghị để tuyên truyền, phát triển người tham gia. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện tăng mức đóng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng theo mức chuẩn nghèo đa chiều khu vực nông thôn giai đoạn 2022 - 2025.

Trong năm 2022, huyện Mường La đã tổ chức 54 hội nghị tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, với 370 người tăng mới (trong đó tham gia ngay tại hội nghị là 194 người, viên chức người lao động vận động được 108 người). Hiện toàn huyện có tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.602  người, đạt 68,9% kế hoạch, giảm 449 người so với năm 2021, trong đó: 14/16 xã – thị trấn không đạt chỉ tiêu UBND huyện giao; 2/16 xã hoàn thành vượt chỉ tiêu BHXH tự nguyện UBND huyện giao là: Xã Nặm Păm 129/105 người, đạt 122,9% tăng 27 người so với năm 2021; xã Tạ Bú 132/125 người đạt 105,6%, tăng 17 người so với năm 2021. Để duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ngay từ đầu năm UBND các xã – thị trấn đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng bản, tiểu khu; xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền phát triển người tham gia, giao trách nhiệm cho cán bộ, công chức phụ trách địa bàn từng bản và đặc biệt là chỉ đạo nhân viên thu phối hợp với cơ quan BHXH huyện, các trưởng bản, tiểu khu tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, nắm bắt chắc địa bàn thường xuyên đôn đốc, duy trì số người đã tham gia và vận động phát triển người tham gia mới; hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng mỗi tháng một lần thay vì đóng theo quý, theo năm để giảm bớt gánh nặng tài chính…

Năm 2023, với tiền đề là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng nguồn kinh  phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ bổ sung thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn. Theo đó, các đối tượng: Người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, nghiệp có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện sẽ được giảm thêm 33.000 đồng/tháng, như vậy sẽ giảm bớt một phần khó khăn về tài chính khi người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Để vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện được giao trong năm 2023, góp phần mở rộng bao phủ BHXH trên địa bàn huyện, BHXH huyện Mường La xác định: tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, nhân rộng điển hình trong phát triển người tham gia. Trong đó, một trong những giải pháp hữu hiệu nhất chính là: kiên trì, bám sát và tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về sự cần thiết của BHXH, BHYT... qua đó giúp người dân, người lao động dần thay đổi nhận thức và hiểu rõ những lợi ích, tính ưu việt của các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước và tự nguyện tham gia./.

 

anh tin bai

BHXH huyện Mường La tặng quà cho người dân tham gia tại hội nghị xã Tạ Bú, huyện Mường La.

anh tin bai

Hội nghị tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại xã Tạ Bú, huyện Mường La.


 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập