No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

    Huyện Mường La xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian qua, huyện Mường La thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

    Thực hiện Kế hoạch số 1879/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND huyện Mường La về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc năm 2022. Phòng Tư pháp đã đã biên soạn tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân gồm các bộ luật: Luật hình sự năm 2015; Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống tại tác của rượu bia; Luật hộ tịch; Luật cư trú, Luật căn cước công dân; Luật phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Phối hợp với UBND xã Hua Trai tổ chức mở 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các  bản Đông Khít, bản Mển, bản Po, bản Thẳm Cọng, bản Phiêng Lời, bản Pá Han, bản Lọng Bong, Bản Ỏ, bản Lè xã Hua Trai có trên 3.007 đại biểu là già làng; bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận; tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở và nhân dân. Do đồng chí Tòng Văn Máy - Phó Chủ tịch HĐPBGDPL huyện; báo cáo viên pháp luật, Trưởng phòng Tư pháp lên lớp; tại hội nghị đồng chí đã nhấn mạnh sự tác hại của ma túy, rượu bia, tảo hôn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, con người và đặc biệt là mỗi gia đình chúng ta. Qua đó giúp người dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Nguồn: Phòng Tư pháp

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 661
  • Trong tuần: 1,435
  • Tất cả: 646,686
Đăng nhập