HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (09/11)

    Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Để hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 4233/KH-UBND ngày 21/9/2022 về tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Mường La; Phòng Tư pháp  ban hành Công văn số 2311/PTP về việc cấp phát các loại sách Luật cho các xã, thị trấn gồm: 89 quyển Luật Cư trú; 89 quyển Luật văn bản QPPL (sửa đổi bổ sung năm 2019); 89 quyển Bộ Luật Lao động; 32 quyển Luật Phòng, chống tham nhũng; 89 quyển Luật Căn cước công dân; 59 quyển Đạo đức công chức trong thi hành công vụ; 38 quyển Luật An toàn thông tin mạng; 38 quyển Luật Bảo vệ BMNN; 38 quyển Luật Bảo vệ Môi trường; 38 quyển Luật Bảo hiểm xã hội; 80 quyển Luật Hộ tịch; 1.500 tờ rơi tờ gấp về pháp luật, nhằm hưởng ứng, tôn vinh hiến pháp, pháp luật; Phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện treo băng dôn đọc tuyến đường 279D.

 

Nguồn: Phòng Tư pháp

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập