No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Đoàn công tác của Sở Tư pháp kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại huyện Mường La

 Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-STP ngày 01/8/2022 của ở Tư pháp về kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 (trong đó có tiêu chí 18.4 về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật); từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022, Đoàn công tác của Sở Tư pháp do đồng chí Quàng Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Mường La.

          Để triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, huyện Mường La đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện; giao Phòng Tư pháp huyện hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2021, huyện Mường La có 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gồm 03 xã loại I; 06 xã, thị trấn loại II; 07 xã loại III). Trong quá trình xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số xã còn chậm, chưa kịp thời; việc tổng hợp, thu thập các tài liệu kiểm chứng theo từng chỉ tiêu, tiêu chí của một số xã chưa đảm bảo; công tác phối giữa công chức Tư pháp -  Hộ tịch với công chức phụ trách các lĩnh vực có liên quan chưa chặt chẽ…

          Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị UBND huyện Mường La tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, tổ chức chấm điểm, đảm bảo thủ tục, hồ sơ, thời gian đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận theo quy định, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

          Sau buổi làm việc với UBND huyện, Đoàn công tác đã tiến kiểm tra trực tiếp về công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 02 xã: xã Ngọc Chiến và xã Mường Trai, huyện Mường La. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các xã; yêu cầu UBND các xã tiếp tục lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; có trách nhiệm phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch cung cấp tài liệu kiểm chứng đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định. Đồng thời, hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, công chức phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

         Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

Nguồn: Phòng Tư pháp

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 686
  • Trong tuần: 1,460
  • Tất cả: 646,711
Đăng nhập