Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
04/2022/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mường La Tải về 6
03/202/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Mường La Tải về 0
02/2022/QĐ-UBND 09/02/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La Tải về 0
01/2022/QĐ-UBND 09/02/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện Mường La Tải về 0
03/2021/QĐ-UBND 04/11/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Mường La Tải về 3
02/2021/QĐ-UBND 04/11/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La Tải về 5
01/2021/QĐ-UBND 04/11/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Mường La Tải về 2
01/2018/QĐ-UBND 29/06/2018 Quyết định Về việc Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao Tải về 20
02/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc UBND huyện Mường La Tải về 28
09/2016/QĐ-UBND 08/12/2016 v/v Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về 14
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 2,427
  • Tất cả: 603,182
Đăng nhập