PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu. 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Dương Xuân Nam

Ngày, tháng, năm sinh:  12/02/1979

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0898.711.399

Địa chỉ thư điện tử:        namdx.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Khuất Văn Hội

Ngày, tháng, năm sinh:  22/8/1979

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0982.336.296

Địa chỉ thư điện tử:        hoikv.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Bùi Văn Huy

Ngày, tháng, năm sinh:  13/11/1980

Dân tộc:                         Mường

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.865.763

Địa chỉ thư điện tử:        huybv.muongla@sonla.gov.vn

     

CÁN SỰ

Họ và tên:                      Nguyễn Quang Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  19/4/1992

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0973.531.992

Địa chỉ thư điện tử:        minhnq.muongla@sonla.gov.vn

     
 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:      

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 426
  • Trong tuần: 426
  • Tất cả: 742,471
Đăng nhập