PHÒNG DÂN TỘC
Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:            Nguyễn Trọng Hiệp

Sinh ngày:            29/04/1977

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Thạc sĩ

Trình độ lý luận:  Cao cấp

Điện thoại:           0972.782.686

Địa chỉ thư điện tử:

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lò Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học Lâm sinh

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     02123.830.034

Địa chỉ thư điện tử:        dt.muongla@sonla.gov.vn

     
 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     Quàng Văn Thanh

Sinh ngày:                    10/11/1986

Dân tộc:                        La Ha

Trình độ CM:                Đại học

Trình độ lý luận:           Sơ cấp

Điện thoại:                    0971.233.172

Địa chỉ thư điện tử: 

     
Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 407
  • Trong tuần: 407
  • Tất cả: 742,452
Đăng nhập