Họp BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025
UBND huyện vừa tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Văn Bắc – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận vào báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2023. Trên cơ sở giao vốn của Tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các chương trình dự án số tiền 118.519 triệu đồng (gồm vốn đầu tư 89.024 triệu đồng, vốn sự nghiệp 29.495 triệu đồng) như : chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đến nhân dân, nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ tiếp thu các ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo để sớm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời nhấn mạnh: các đồng chí thành viên BCĐ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các hộ gia đình trong quá trình vay vốn phát triển sản xuất. Các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; tham mưu kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận tại cuộc họp.

 

Tác giả: Trung tâm TT - VH huyện Mường La.
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập