Xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 05/01/2022
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm 23-KH xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2022-2025.pdf
Văn bản mới