Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 5478/KH-UBND ngày 01/12/2021
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực 01/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2021 - 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm kh 5478_202112020012.pdf
Văn bản mới