Tập huấn nâng cao kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai
Số ký hiệu văn bản 2852/KH-UBND
Ngày ban hành 12/07/2021
Ngày hiệu lực 12/07/2021
Trích yếu nội dung Tập huấn nâng cao kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm kh 2852_202107130047.pdf
Văn bản mới