Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu văn bản 2832/KH-UBND
Ngày ban hành 12/07/2021
Ngày hiệu lực 12/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh-tuyen-truyen-pb-cac-luat-nghi-quyet-dc-thong-qua-tai-ky-hop.pdf
Văn bản mới