Triển khai thực hiện một số vấn đề chính sách xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2649/KH-UBND
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện một số vấn đề chính sách xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm kh 2649_202107010710.pdf
Văn bản mới