Triển khai công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Mường La năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2010/KH-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Triển khai công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Mường La năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm kh 2010_202105270521.signed.pdf
Văn bản mới