Bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1986/KH-UBND
Ngày ban hành 25/05/2021
Ngày hiệu lực 25/05/2021
Trích yếu nội dung Bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm kh 1986_202105250818.pdf
Văn bản mới