Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1909/KH-UBND
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm kh 1909_202105210052.pdf
Văn bản mới