Triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp xanh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1902/KH-UBND
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày hiệu lực 20/05/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp xanh năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm kh 1902_202105210053.pdf
Văn bản mới