Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1755/KH-UBND
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày hiệu lực 13/05/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm kh 1755_202105130911.signed.pdf
Văn bản mới