Đơn giá các loại giống cây trồng, vật tư trang thiết bị thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình sự nghiệp nông nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn huyện Mường La năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1960/TB-UBND
Ngày ban hành 14/05/2020
Ngày hiệu lực 14/05/2020
Trích yếu nội dung Đơn giá các loại giống cây trồng, vật tư trang thiết bị thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình sự nghiệp nông nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn huyện Mường La năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm tb-1960_202005140240.pdf
Văn bản mới