Kế hoạch dự toán Kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
Số ký hiệu văn bản 2165/KH-UBND
Ngày ban hành 06/06/2021
Ngày hiệu lực 06/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch dự toán Kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm kh 2165_202106070046.pdf
Văn bản mới