Truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 20021-2025, tầm nhìn 2030
Số ký hiệu văn bản 1968/KH-UBND
Ngày ban hành 25/05/2021
Ngày hiệu lực 25/05/2021
Trích yếu nội dung Truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 20021-2025, tầm nhìn 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm kh-1968_202105250141.signed.pdf
Văn bản mới