PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Văn Sáng

Ngày, tháng, năm sinh:  10/9/1974

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0987.647.044

Địa chỉ thư điện tử:        sangnv.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Cà Thị Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:  21/8/1977

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0832.790.888

Địa chỉ thư điện tử:        thuyct.muongla@sonla.gov.vn  

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Hà Thị Dung

Ngày, tháng, năm sinh:  25/9/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ Cấp

Điện thoại:                     0327.403.866

Địa chỉ thư điện tử:        dunght.muongla@sonla.gov.vn 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                    

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:      

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập