PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Phạm Đức Huynh

Ngày, tháng, năm sinh:  08/6/1982

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0987.795.404

Địa chỉ thư điện tử:        huynhpd.muongla@sonla.gov.vn

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn:  

 Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:              Nguyễn Thanh Lạng

Sinh ngày:             05/3/1980

Dân tộc:                 Kinh

Trình độ CM:          Đại học

Trình độ lý luận:     Trung cấp

Điện thoại:              0976.457.669

Địa chỉ thư điện tử: langnt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                 Hoàng Quốc Việt

Sinh ngày:                17/01/1989

Dân tộc:                    Kinh

Trình độ CM:            Đại học

Trình độ lý luận:       

Điện thoại:                0337.493.409

Địa chỉ thư điện tử:   viethq89.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:            Hoàng Văn Khoa

Sinh ngày:            18/12/1969

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Đại học

Trình độ lý luận:  Trung cấp

Điện thoại:           0972.999.878

Địa chỉ thư điện tử: khoahv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Trịnh Thị Hằng

Ngày, tháng, năm sinh:  02/11/1973

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0975.372.303

Địa chỉ thư điện tử:        hangtt.muongla@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 3,199
  • Tất cả: 701,294
Đăng nhập