Truyền hình

Liên kết website

BANNER LIÊN KẾT

Văn bản - tài liệu
Tên văn bản Thông báo Danh mục tài liệu và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn lao động hợp đồng theo Thông báo số 799/TB-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Mường La
Số hiệu văn bản 02/TB-HĐTC
Ngày ban hành 16/4/2018
Lượt xem 240
Tải về 0
 • Định dạng: *.pdf
 • Tải về: Bấm đây để tải về ngay
 • Nội dung:

  Danh mục tài liệu ôn tập

  1. Kiến thức chung: nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/20111 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

  2. Kiến thức chuyên ngành: 

  - Vị trí Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai

  - Vị trí Văn phòng Thống kê:

   + Thông thư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hình chính

   + Nghị định số 94/2016/NĐ=CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hnanhf một số điều Luật Thống kê

  Các bài cũ hơn