Truyền hình

Liên kết website

BANNER LIÊN KẾT

Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày đăng Đơn vị cung cấp thông tin
09/UBND-NV 04/01/2019 v/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
07/01/2019 Phòng Nội vụ
3971/KH-UBND 27/12/2018 Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
03/01/2019 Ban CHQS huyện
3972/KH-UBND 27/12/2018 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2018, triển khai công tác QS-QP địa phương năm 2019
03/01/2019 Ban CHQS huyện
3968/KH-UBND 26/12/2018 Triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
03/01/2019 Phòng GD&ĐT
3948/UBND-VP 24/12/2018 v/v nghỉ Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức và người lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội
25/12/2018 Văn phòng
3933/KH-UBND 24/12/2018 Thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025"
24/12/2018 Phòng GD&ĐT
3892/KH-UBND 20/12/2018 Bố trí Công an chính quy làm Trưởng công an xã trên địa bàn huyện Mường La
22/12/2018 Phòng Nội vụ
3796/KH-UBND 13/12/2018 Triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn huyện Mường La
22/12/2018 Phòng Nội vụ
3898/KH-UBND 20/12/2018 Tổ chức Lễ công bố xã Mường Chùm đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018
21/12/2018 Phòng NN-PTNT
3881/KH-UBND 20/12/2018 Tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018)
21/12/2018 Văn phòng
3851/KH-UBND 18/12/2018 Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2019-2020
21/12/2018 Phòng LĐ-TBXH
2366/QĐ-UBND 14/12/2018 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019
19/12/2018 Phòng TC-KH
1760/QĐ-UBND 05/10/2018 Về việc phê duyệt danh mục đầu tư các công trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Mường La
19/12/2018 Phòng TC-KH
3553/BC-UBND 23/11/2018 Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
19/12/2018 Phòng TC-KH
2382/QĐ-UBND 17/12/2018 v/v đổi tên Trung tâm Hành chính công huyện Mường La thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện
19/12/2018 Phòng Nội vụ
3801/BC-UBND 13/12/2018 Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
19/12/2018 Phòng LĐ-TBXH
3701/KH-UBND 05/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII
07/12/2018 Phòng Nội vụ
3588/TB-UBND 27/11/2018 Giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Mường La
05/12/2018 Trung tâm TT-VH huyện
3638/KH-UBND 29/11/2018 Phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng HTX sản xuất sản phẩm an toàn, công bố cá sản phẩm tiêu biểu và lựa chọn gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công t
30/11/2018 Phòng Nội vụ
3635/KH-UBND 29/11/2018 Tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hía, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019; kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07/5/19
30/11/2018 Phòng VH-TT