Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

LINK LIÊN KẾT

BANNER LIÊN KẾT

Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày đăng Đơn vị cung cấp thông tin
979/KH0UBND 13/4/2018 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
17/04/2018 Phòng Y tế
16/QC-ĐGTB 11/4/2018 Quy chế Quyền sử dụng đất tại Khu đất số 16 (đất dự phòng) Khu trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Son La
17/04/2018
02/TB-HĐTC 16/4/2018 Thông báo Danh mục tài liệu và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn lao động hợp đồng theo Thông báo số 799/TB-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Mường La
17/04/2018 Hội đồng tuyển chọn UBND huyện
915/TB-UBND 09/4/2018 Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 76/NĐ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (lần 2)
12/04/2018 Phòng Nội vụ
676?KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2018
09/04/2018 Công an huyện
870/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch Kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Mường La năm 2018
09/04/2018
857/TB-UBND 03/4/2018 Thông báo Lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất số 16 (đất dự phòng) khu trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
05/04/2018 Phòng Tài nguyên - Môi trường
839/UBND-NV 02/4/2018 Công văn Đính chính thông báo số 799/TB-UBND ngày 29/3/2018
04/04/2018 Phòng Nội vụ
639/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
04/04/2018
3091/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
04/04/2018
670/TB-UBND 19/3/2017 Thông báo Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mường La
04/04/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường
799/TB-UBND 29/3/2018 Thông báo Tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (lần 2)
02/04/2018 Phòng Nội vụ
686/KH-UBND 20/3/2018 Kế hoạch Chương trình việc làm Huyện Mường La năm 2018
21/03/2018
658/TB-UBND 15/3/2017 Thông báo Kết quả xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh
20/03/2018 Phòng Nội vụ
01/TB-HĐXT 09/02/2018 Thống báo danh mục tài liệu và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn lao động hợp đồng theo Thông báo số 145/QB-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Mường La
12/02/2018 Phòng Nội vụ
234/TB-UBND 26/01/2018 Thông báo Kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
30/01/2018 Phòng Nội vụ
17/TB-HĐXT 18/12/2017 Thông báo thay đổi phỏng vấn công chức cấp xã theo Thông báo tuyển dụng số 327/TB-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân huyện Mường La
25/12/2017 Phòng Nội vụ
05/TB-HĐXT 27/11/2017 Thông báo Danh mục tài liệu và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn công chức cấp xã theo Thông báo tuyển dụng số 327/TB-UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện Mường La
29/11/2017 Phòng Nội vụ
2343/QĐ-UBND 30/10/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã năm 2017
02/11/2017 Phòng Nội vụ
849-TB/HU 12/10/2017 Thông báo danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
13/10/2017 Huyện ủy Mường La