Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

BANNER LIÊN KẾT

Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày đăng Đơn vị cung cấp thông tin
368/TB-STNMT 31/5/2018 Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La
14/06/2018 Sở TNMT
23/TB-ĐGTB 29/5/2018 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất giáp cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường La
08/06/2018 Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc
1007/QĐ-UBND 05/6/2018 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Mường La
06/06/2018 Văn phòng HĐND-UBND huyện
1537/TB-UBND 05/6/2018 Thông báo Công khai đưòng dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghi về hoat động giải quyêt thủ tục hành chính tại UBND huyện Mường La
06/06/2018 Văn phòng HĐND-UBND huyện
710/HD-SNV 25/5/2018 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh
28/05/2018 Sở Nội vụ
12/2018/QĐ-UBND 15/5/2018 Quyết định ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La
25/05/2018 Văn phòng UBND tỉnh
1443/KH-UBND 24/5/2018 Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm nông sản của huyện Mường La năm 2018, định hướng đến năm 2020
24/05/2018 Phòng NN&PTNT
1389/BC-UBND 18/5/2018 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018
22/05/2018 Phòng Tài chính - Kế hoạch
1346/KH-UBND 18/5/5018 Kế hoạch Hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mường La
22/05/2018
1372/TB-UBND 17/5/2018 Thông báo lựa chọn tổ chức tham gia đáu giá quyền sử dụng đất Khu đất giáp Trường Trung tâm chính trị huyện Mường La
18/05/2018 Phòng Tài nguyên - Môi trường
782/QĐ-UBND 07/5/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn lao động họp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (lần 2)
09/05/2018 Phòng Nội vụ
1210/KH-UBND 04/5/2018 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Mừng cơm mới xã Ngọc Chiến Năm 2018
08/05/2018 Phòng Văn hóa - Thông tin
1158/KH-UBND 02/5/2018 Kế hoạch Thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
03/05/2018
1108/TB-UBND 26/4/2018 Thông báo Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (lần 2)
02/05/2018 Phòng Nội vụ
979/KH0UBND 13/4/2018 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
17/04/2018 Phòng Y tế
16/QC-ĐGTB 11/4/2018 Quy chế Quyền sử dụng đất tại Khu đất số 16 (đất dự phòng) Khu trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Son La
17/04/2018
02/TB-HĐTC 16/4/2018 Thông báo Danh mục tài liệu và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn lao động hợp đồng theo Thông báo số 799/TB-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Mường La
17/04/2018 Hội đồng tuyển chọn UBND huyện
915/TB-UBND 09/4/2018 Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 76/NĐ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (lần 2)
12/04/2018 Phòng Nội vụ
676?KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2018
09/04/2018 Công an huyện
870/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch Kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Mường La năm 2018
09/04/2018