Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

BANNER LIÊN KẾT

Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày đăng Đơn vị cung cấp thông tin
01/TB-HĐXT 09/02/2018 Thống báo danh mục tài liệu và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn lao động hợp đồng theo Thông báo số 145/QB-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Mường La
12/02/2018 Phòng Nội vụ
234/TB-UBND 26/01/2018 Thông báo Kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
30/01/2018 Phòng Nội vụ
17/TB-HĐXT 18/12/2017 Thông báo thay đổi phỏng vấn công chức cấp xã theo Thông báo tuyển dụng số 327/TB-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân huyện Mường La
25/12/2017 Phòng Nội vụ
05/TB-HĐXT 27/11/2017 Thông báo Danh mục tài liệu và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn công chức cấp xã theo Thông báo tuyển dụng số 327/TB-UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện Mường La
29/11/2017 Phòng Nội vụ
2343/QĐ-UBND 30/10/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã năm 2017
02/11/2017 Phòng Nội vụ
849-TB/HU 12/10/2017 Thông báo danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
13/10/2017 Huyện ủy Mường La
357/TB-UBND 04/10/2017 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất sân vận động mới (lần 2) (đối diện bến xe huyện Mường La) tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
06/10/2017 Phòng TN-MT
327/TB-UBND 19/9/2017 Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
20/09/2017 Phòng Nội vụ
1942/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Ban hành kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện Mường La giai đoạn 2017 - 2020
19/09/2017 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộii
18/8/2017 Danh sách người phát ngôn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn huyện Mường La
19/09/2017 Phòng Văn hóa - Thông tin
819-TB/HU 13/9/2017 Thông báo Tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
14/09/2017 Huyện ủy Mường La
310/TB-UBND 30/8/2017 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất sân vận động mới (đối diện bến xe huyện Mường La) tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
05/09/2017
291/KH-UBND 16/8/2017 Kế hoạch Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
18/08/2017
288/TB-UBND 02/8/2017 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 4) khu bãi bắn cũ, tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường L, tỉnh Sơn La
02/08/2017 Phòng Tài nguyên - Môi trường
618/UBND-NV 21/6/2017 Công văn xin ý kiến phương án kiện toàn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu theo Nghị quyết 24, 25/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉn
22/06/2017 Phòng Nội vụ
194/KH-UBND 16/5/2017 Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2017
22/05/2017 Phòng Văn hóa
171/KH-UBND 03/5/5017 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Mừng cơm mới năm 2017
12/05/2017 Phòng Văn hóa
151/KH-UBND 20/4/2017 Kế hoạch Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước huyện Mường La năm 2017
12/05/2017 Phòng Văn hóa
81/KH-UBND 08/3/2017 Kế hoạch Tổ chức đại hội thể dục, thể thao huyện Mường La lần thứ VIII, năm 2017
12/05/2017 Phòng Văn hóa
153/KH-UBND 21/4/2107 Kế hoạch Ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập tại trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện Mường La năm 2017
26/04/2017