Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

BANNER LIÊN KẾT

Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày đăng Đơn vị cung cấp thông tin
288/TB-UBND 02/8/2017 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 4) khu bãi bắn cũ, tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường L, tỉnh Sơn La
02/08/2017 Phòng Tài nguyên - Môi trường
618/UBND-NV 21/6/2017 Công văn xin ý kiến phương án kiện toàn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu theo Nghị quyết 24, 25/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉn
22/06/2017 Phòng Nội vụ
194/KH-UBND 16/5/2017 Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2017
22/05/2017 Phòng Văn hóa
171/KH-UBND 03/5/5017 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Mừng cơm mới năm 2017
12/05/2017 Phòng Văn hóa
151/KH-UBND 20/4/2017 Kế hoạch Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước huyện Mường La năm 2017
12/05/2017 Phòng Văn hóa
81/KH-UBND 08/3/2017 Kế hoạch Tổ chức đại hội thể dục, thể thao huyện Mường La lần thứ VIII, năm 2017
12/05/2017 Phòng Văn hóa
153/KH-UBND 21/4/2107 Kế hoạch Ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập tại trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện Mường La năm 2017
26/04/2017
131/TB-UBND 07/4/2017 Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường La năm 2016
11/04/2017 Phòng Nội vụ
130/TB-UBND 07/4/2017 Thông báo Công nhận Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Mường La năm 2016
11/04/2017 Phòng Nội vụ
129/TB-UBND 07/4/2017 Thông báo Công nhận Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đối với người đào tạo theo chế độ cử tuyển huyện Mường La năm 2016
11/04/2017 Phòng Nội vụ
496/QĐ-UBND 07/4/2017 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường La năm 2016
11/04/2017 Phòng Nội vụ
495/-QĐ-UBND 07/4/2017 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Mường La năm 2016
11/04/2017 Phòng Nội vụ
494/QĐ-UBND 07/4/2017 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đối với người đào tạo hệ cử tuyển huyện Mường La năm 2016
11/04/2017 Phòng Nội vụ
110/TB-UBND 23/3/2017 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường La năm 2016
23/03/2017 Phòng Nội vụ
109/TB-UBND 23/3/2017 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đối với người đào tạo theo chế độ cử tuyển huyện Mường La năm 2016
23/03/2017 Phòng Nội vụ
108/TB-UBND 23/3/2017 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Mường La năm 2016
23/03/2017 Phòng Nội vụ
45/KH-UBND 08/02/2017 Kế hoạch Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017
01/03/2017 Phòng Văn hóa
06/TB-HĐTD 15/02/2017 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh đăng kí dự tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường La năm 2016
15/02/2017 Hội đồng tuyển dụng
06/TB-HĐTD Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh đăng kí dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đối với người đào tạo theo chế độ cử tuyển huyện Mường La năm 2016
15/02/2017 Hội đồng tuyển dụng
06/TB-HĐTD 15/02/2017 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh đăng kí dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016
15/02/2017 Hội đồng tuyển dụng