Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

BANNER LIÊN KẾT

Tổng kết và bàn giao kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2015

2016-06-30 13:57:28

Ngày 24/6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo tổng kết và bàn giao kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2015.

Hội thảo tổng kết và bàn giao kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học

và công nghệ tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2015.

Dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện và thành phố; các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp khoa học.

 

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn giai đoạn 2010-2015, tỉnh ta có 90 đề tài, dự án KH&CN đã được nghiệm thu, trong đó có 64 Đề tài và 26 Dự án. Các đề tài dự án được nghiệm thu tổng kết đã có những đóng góp thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2017 để các đơn vị đăng ký đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ thực hiện tốt Luật Khoa học công nghệ mới. Đồng thời, ký kết bàn giao 17 kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch... để triển khai, ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

Theo Báo Sơn La