Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

BANNER LIÊN KẾT

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016

2016-04-07 15:30:18

        Nhằm đánh giá tổng kết các hoạt động phong trào thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện năm 2015, ngày 29 tháng 3 năm 2016, đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện, Ban thường trực UBMTTQVN huyện, thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện, và hơn 140 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 16 xã, thị trấn, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2015.

 

          Năm 2015, công tác thi đua, khen thưởng của huyện Mường La có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; việc bình xét các danh hiệu thi đua được các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng luật, cụ thể: Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho 01 đơn vị; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu cho 02 đơn vị, tập thể lao động xuất sắc cho 21 đơn vị, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, bằng khen cho 04 tập thể, 14 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện khen thưởng thường xuyên cho 43 tập thể, 346 cá nhân, khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 138 tập thể, 573 cá nhân và 10 hộ gia đình, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến đối với 97 tập thể và 1457 cá nhân, công nhận 63 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

            Hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận của một số cơ quan, đơn vị từ đó nêu lên những khó khăn, vướng mắc để hội nghị cùng tham gia tháo gỡ, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị. Nhằm kế thừa những thành tích đã đạt được, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đã chung tay thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2016.

          Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của mỗi tập thể, cá nhân góp phần vào sự phát triển chung của các phong trào thi đua, khen thưởng huyện nhà. Trong năm 2016, từng ngành, từng cơ sở, đơn vị cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần yêu nước, hăng hái thi đua, lao động sản xuất, tích cực nhân rộng điển hình tiên tiến, tích cực khen thưởng cho người nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phòng Nội vụ