Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

BANNER LIÊN KẾT

Uỷ ban nhân dân huyện Mường La công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2015

2016-04-07 15:18:02

          Ngày 18 tháng 02 năm 2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện; Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Mường La đã tổ chức họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2015 nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong toàn huyện đã lập nhiều thành tích thiết thực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2015. Trên tinh thần làm việc công tâm, nghiêm túc và chất lượng, Hội đồng đã lựa chọn ra những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đề nghị các cấp công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2015.

          Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2015. Cụ thể, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 17 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 26 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 149 cá nhân; Ủy ban nhân huyện quyết định tặng giấy khen cho 20 tập thể và 129 cá nhân. 

Phòng Nội vụ