Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

LINK LIÊN KẾT

BANNER LIÊN KẾT

Huyện Mường La ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng HĐND-UBND huyện

2016-01-28 16:20:27

UBND huyện Mường La đã ban hành Quyết định số 4085/QĐ-UBND quy định quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng HĐND-UBND huyện; bao gồm 28 thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực Quản lý nhà nước

           Nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện Mường La; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của các cá nhân, tổ chức; phấn đấu trên 90% thủ tục hành chính được thống kê, rà soát, cập nhật, bổ sung, hệ thống hóa, niêm yết công khai; 100% thủ tục hành chính được niêm yết, công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện; thường xuyên hệ thống hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến các xã, thị trấn.

          Ngoài thực hiện 115 thủ tục hành chính thuộc 5 lĩnh vực theo mô hình một cửa hiện đại được ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015; Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La. Ngày 31 tháng 12 năm 2015, UBND huyện Mường La đã ban hành Quyết định số 4085/QĐ-UBND quy định quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng HĐND-UBND huyện; bao gồm 28 thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực Quản lý nhà nước (lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực nội vụ; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; lĩnh vực giáo dục-đào tạo; lĩnh vực công thương) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Mường La.

 

*file đính kèm: Quyết định số 2432/QĐ-UBND

Phòng Nội vụ