Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

LINK LIÊN KẾT

BANNER LIÊN KẾT

Hội nghị triển khai các văn bản luật mới liên quan đến hoạt động của HĐND và UBND các cấp

2016-01-28 15:00:34

Ngày 13 tháng 01 năm 2016, tại Trung tâm hội nghị huyện Mường La đồng chí Nguyễn Thành Công, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

           Tham dự hội nghị có các đại biểu Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên toàn huyện, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện và đại biểu là cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

           Tại hội nghị đã được nghe các báo cáo viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện triển khai những điểm mới, những nội dung trọng tâm cần nắm bắt của các Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND gồm 10 chương với 98 điều, được xây dựng trên cơ sở cơ cấu, bố cục lại các quy định trong hai luật về bầu cử trước đây. Luật tổ chức chính quyền địa phương gồm 08 chương và 143 điều, tăng 02 chương và 03 điều so với Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật gồm 17 chương, 173 điều, về cơ bản Luật kế thừa bố cục của Luật năm 2008. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND gồm 5 chương, 91 điều.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đã nhấn mạnh: để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện thành công, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, việc nghiên cứu nội dung các Luật, đặc biệt là các điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có hiệu lực từ ngày 01/09/2015 là rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên toàn huyện nghiêm túc tổ chức triển khai, trước mắt tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, những điểm mới của Luật để cán bộ và nhân dân các dân tộc nắm bắt và thực hiện.

Phòng Nội vụ