Truyền hình

Liên kết website

BANNER LIÊN KẾT

Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh

2015-06-04 08:45:16

Ngày 2-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; một số sở, ban, ngành của tỉnh và Công ty TNHH cá tầm Sơn La.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 18-6-2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2010 và năm 2020; trong những năm qua các cấp, các ngành, các địa phương đã quán triệt và chỉ đạo triển khai Nghị quyết; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Công tác quy hoạch phát triển thủy sản; quy hoạch và phát triển nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tầm được triển khai hiệu quả. Một số dự án liên quan đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; các mô hình sản xuất kinh doanh, nuôi trồng, khai thác thủy sản được triển khai bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm... Năm 2014, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 2.558ha; sản lượng thủy sản đạt 6.548 tấn; trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.068 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 5.287 tấn; tổng số lồng nuôi cá có 668 lồng, sản lượng đạt 193 tấn. Số lao động hoạt động trong lĩnh vực khai thác thủy sản gần 6.000 người; tỷ trọng thủy sản trong cơ cấu ngành nông nghiệp đạt 3,6%. 

 

Hội nghị đã tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2015-2020; nghe các báo cáo về tình hình phát triển nuôi trồng, đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình; đánh giá công tác đào tạo nghề trong lĩnh vực thủy sản; công tác tham mưu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản. Đại diện Công ty TNHH cá tầm Sơn La đã báo cáo kết quả sản xuất và đánh giá tiềm năng trong việc phát triển, nuôi và xuất khẩu cá tầm nói chung và trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng.

 

Mục tiêu phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh ta giai đoạn 2015 đến 2020, phấn đấu nâng tỷ trọng ngành thủy sản trong cơ cấu nông nghiệp đạt 7,5%; sản lượng thủy sản đạt 14.000 tấn; trong đó: sản lượng nuôi trồng đạt 11.400 tấn; sản lượng khai thác đạt 3.000 tấn. Sản lượng nuôi cá tầm đạt 2.000 đến 3.000 tấn; sản lượng trứng cá tầm đạt 20 tấn; giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã đánh giá cao về sự đồng thuận nhất trí việc thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chủ trương tăng cường bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời nhấn mạnh cần có đánh giá sát hơn về tiềm năng nguồn lợi thủy sản của tỉnh; các điều kiện thuận lợi của lòng hồ thủy điện Sơn La với việc nuôi cá tầm. Giao cho mỗi huyện xây dựng 1 mô hình phát triển thủy sản với sự tham gia của một doanh nghiệp hoặc một hợp tác xã để nhân rộng.

 

                                                                                                                                                                        Huy Ngoan