Truyền hình

Liên kết website

BANNER LIÊN KẾT

Mường La sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

2018-05-21 16:58:55

Sáng ngày 17/5, Mường La tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện Mường La đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nội dung các nghị quyết, văn bản hướng dẫn đến từng chi bộ, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thông qua nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú như: “Kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong các bản tin sinh hoạt nội bộ hằng tháng; duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học và làm theo Bác... Kết quả, sau 2 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc huyện nhà, góp phần giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Nhân dịp này, Huyện ủy Mường La đã tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 14 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cũng tại Hội nghị, huyện Mường La đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thùy Ninh - Đài TT-TH huyện