Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

BANNER LIÊN KẾT

STT Họ và tên Chức danh chính Ðiện thoại Dân tộc
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
1 Lò Văn Tưởng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thái
2 Phạm Văn Bắc Phó Chủ tịch HĐND huyện Kinh
3 Nguyễn Thị Trường Đông Phó Chủ tịch HĐND huyện Kinh
Thường trực Ủy ban nhân dân huyện
1 Nguyễn Đức Thành Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Kinh
2 Mùa Thị Sinh Phó Chủ tịch UBND huyện Kinh
3 Nguyễn Văn Bắc Phó Chủ tịch UBND huyện Kinh
Văn phòng HĐND-UBND huyện
1 Nguyễn Thế Cảnh Phó Chánh Văn phòng Kinh
2 Nguyễn Đức Vần Phó Chánh Văn phòng Kinh
Phòng Nội vụ
1 Đăng Trung Dũng Trưởng phòng Kinh
2 Đèo Thị Quý Phó Trưởng phòng Thái
3 Lò Bun Ly Phó Trưởng phòng Thái
Thanh tra huyện
10 Nguyễn Minh Chiến Chánh Thanh tra Kinh
2 Tòng Văn Máy Phó Chánh Thanh tra Thái
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Vũ Quốc Trung Trưởng phòng Kinh
2 Nguyễn Thị Thân Phó Trưởng phòng Kinh
3 Nguyễn Đình Tuấn Phó Trưởng phòng Kinh
4 Phạm Quốc Việt Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Nguyễn Trọng Hiệp Trưởng phòng Kinh
2 Lò Vi Lay Phó Trưởng phòng Thái
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
1 Bùi Việt Cường Trưởng phòng Kinh
2 Nguyễn Thanh Lạng Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Tài nguyên - Môi trường
1 Phan Đức Chính Trưởng phòng Kinh
2 Dương Xuân Nam Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Nguyễn Văn Tâm Trưởng phòng Kinh
2 Lò Thị Duyên Phó Trưởng phòng Thái
3 Khuất Văn Hội Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Phạm Văn Chính Trưởng phòng Kinh
2 Lò Thị Yến Phó Trưởng phòng Thái
3 Nguyễn Hữu Niên Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Văn hóa và Thông tin
1 Nguyễn Văn Sáng Trưởng phòng Kinh
2 Cà Thị Thủy Phó Trưởng phòng Thái
Phòng Dân tộc
1 Vì Văn Thành Trưởng phòng Thái
2 Phan Xuân Ân Phó trưởng phòng Kinh
Phòng Y tế
1 Cà Văn Phúc Trưởng phòng Thái
Phòng Tư pháp
1 Cà Văn Hùng Trưởng phòng Thái
2 Nguyễn Trung Ky Phó Trưởng phòng Kinh