Truyền hình

Liên kết website

Chương trình phát thanh

Album Ảnh

LINK LIÊN KẾT

BANNER LIÊN KẾT

STT Họ và tên Chức danh chính Ðiện thoại Dân tộc
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
1 Lò Văn Tưởng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thái
2 Phạm Văn Bắc Phó Chủ tịch HĐND huyện Kinh
3 Nguyễn Thị Trường Đông Phó Chủ tịch HĐND huyện Kinh
4 Lò Anh Ngọc Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện Thái
5 Phan Văn Mùi Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện Kinh
6 Lò Thị Ban Bun Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Thái
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
1 Nguyễn Đức Thành Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Kinh
2 Mùa Thị Sinh Phó Chủ tịch UBND huyện Mông
3 Nguyễn Văn Bắc Phó Chủ tịch UBND huyện Kinh
Văn phòng HĐND-UBND huyện
1 Nguyễn Văn Nhã Chánh Văn phòng Kinh
2 Nguyễn Đức Vần Phó Chánh Văn phòng Kinh
3 Hoàng Phi Diệp Phó Chánh Văn phòng Thái
Phòng Nội vụ
1 Đăng Trung Dũng Trưởng phòng Kinh
2 Đèo Thị Quý Phó Trưởng phòng Thái
3 Lò Bun Ly Phó Trưởng phòng Thái
Thanh tra huyện
10 Nguyễn Minh Chiến Chánh Thanh tra Kinh
2 Tòng Văn Máy Phó Chánh Thanh tra Thái
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Vũ Quốc Trung Trưởng phòng Kinh
2 Nguyễn Thị Thân Phó Trưởng phòng Kinh
3 Nguyễn Đình Tuấn Phó Trưởng phòng Kinh
4 Phạm Quốc Việt Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Nguyễn Trọng Hiệp Trưởng phòng Kinh
3 Lê Hồng Thái Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
1 Bùi Việt Cường Trưởng phòng Kinh
2 Nguyễn Thanh Lạng Phó Trưởng phòng Kinh
3 Phan Xuân Ân Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Tài nguyên - Môi trường
1 Dương Xuân Nam Phó Trưởng phòng Kinh
2 Khuất Văn Hội Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Nguyễn Văn Tâm Trưởng phòng Kinh
2 Lò Thị Duyên Phó Trưởng phòng Thái
3 Chu Thành Vương Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Phạm Văn Chính Trưởng phòng Kinh
2 Lò Thị Yến Phó Trưởng phòng Thái
3 Nguyễn Hữu Niên Phó Trưởng phòng Kinh
Phòng Văn hóa và Thông tin
1 Nguyễn Văn Sáng Trưởng phòng Kinh
2 Cà Thị Thủy Phó Trưởng phòng Thái
Phòng Dân tộc
1 Vì Văn Thành Trưởng phòng Thái
Phòng Y tế
Phòng Tư pháp
1 Cà Văn Hùng Trưởng phòng Thái
2 Nguyễn Trung Ky Phó Trưởng phòng Kinh