Thực hiện đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 1641/KH-UBND
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới