Điều chỉnh Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo nguồn sự nghiệp kinh tế nông, lâm nghiệp, nguồn vốn Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La và kinh phí quản lý sử dụng đất trồng lúa năm 2021 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 1559/KH-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Điều chỉnh Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo nguồn sự nghiệp kinh tế nông, lâm nghiệp, nguồn vốn Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La và kinh phí quản lý sử dụng đất trồng lúa năm 2021 (lần 2)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới