Chi tiết thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm bồi thường GPMB Công trình: Trận địa Pháo phòng không 37mm-1, huyện Mường La
Số ký hiệu văn bản 1557/KH-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Chi tiết thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm bồi thường GPMB Công trình: Trận địa Pháo phòng không 37mm-1, huyện Mường La
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới