Triển khai thực hiện năm 2021 về: "Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Mường La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030"
Số ký hiệu văn bản 1555/KH-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện năm 2021 về: "Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Mường La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kiểm lâm
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới