Thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1516/KH-UBND
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung Thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới